Background Image
Previous Page  3 / 106 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 106 Next Page
Page Background

Bereket Süt Sağma Makinaları

1 │ Seyyar Süt Sağma Makinaları 4-5 2 │ Seyyar Keçi-Koyun Sağma Makinaları 6 3 │ Sabit Süt Sağma Makinaları İçin Komple Güğüm 7

BRK Sağım Ekipmanları

1 │ Vakum Üniteleri 8-9-10 2 │ Vakum Pompaları 11 3 │ Servo Vakum Regülatörleri-Vakumetreler 12 4 │ Süt Ön Toplayıcıları 13 5 │ Ön Toplayıcı Bileşenleri 14-15 6 │ Yıkama 16 7 │ Başlık Çıkarıcı Bileşenleri 17 8 │ Pülsatörler 18 9 │ Sağım Pençeleri 19-20 10 │ Sütölçer 21 11 │ Koru Ekipmanları 21 12 │ Sağım Sistemi Montaj Elemanları 22-23-24-25 13 │ Süt Sağma Makina Bileşenleri 26-27

Hayvancılık Ekipmanları

1 │ Hayvancılık Ekipmanları 28

İçindekiler

3

www.tarimak.com

Yedek Parça Çizimleri

1 │ Yedek Parça Çizimi 29